ECB fortsätter att trycka pengar i samma takt


#1

Den europeiska centralbanken fortsätter trycka pengar, de skapar för närvarande 80 miljarder euro per månad.

Media vägrar låta allmänheten förstå vad som händer och hur det fungerar.

DI kallar det ett “stödköpsprogram” för att få de att låta som det är en neutral händelse som bara flyttar
ECB:s tillgångar från ett ställe till ett annat.

De flyttar tillgångar från ett ställe till ett annat, det är sant. Problemet är bara att det inte är deras tillgångar,
utan alla som innehar Euro.

Så här beskriver DI om pengatryckandet:
“ECB låter dessutom bli att utöka sitt stödköpsprogram, som sedan det senaste beskedet har legat på 80 miljarder euro per månad.”

di.se/artiklar/2016/4/21/mar … te-rantan/


#2

Och för att kontra detta drag av ECB (vars effekt är att EUR blir svagare och SEK starkare i förhållande till varandra)…

“Datum 2016-04-21
Riksbankens penningpolitik har bidragit till en starkare konjunktur och stigande inflation. Men även om inflationen stiger är uppgången ryckig. Samtidigt kvarstår osäkerheten om den globala utvecklingen och penningpolitiken i omvärlden är mycket expansiv. För att säkerställa den stigande trenden i inflationen behöver penningpolitiken i Sverige vara fortsatt expansiv. Direktionen har beslutat att köpa statsobligationer för ytterligare 45 miljarder kronor under andra halvåret 2016. Därmed minskar risken för att kronan stärks snabbare än i prognosen och att inflationsuppgången bryts. Köpen omfattar både nominella och reala statsobligationer, motsvarande 30 respektive 15 miljarder kronor. Reporäntan lämnas samtidigt oförändrad på -0,50 procent. Det finns en fortsatt hög beredskap att göra penningpolitiken ännu mer expansiv om det behövs för att värna inflationsmålet.”

Kort och gott, ser det ut som att riksbanken i sverige försöker tävla med ECB om att devalvera den lokala valutan snabbast.

Detta är det ingen som lägger något vidare märke till, eftersom att kronans pris i dagstidningar inte ser ut att ändras, men i slutändan är det det svenska folkets digitala skuldsedlar på banken (läs: pengar) som tappar i värde i samband med att det värdet överförs till privata intressen (läs: banker och andra aktörer som säljer sina obligationer till riksbanken för nytryckta, riktiga, pengar)


#3

Tack för det, hade missat pressmeddelandet, intressant ordval med en “expansiv” penningpolitik.

Jag läste nätnyheterna igår, men missade detta. Det är givetvis medias avsikt, man ska inte lägga märke till det som är viktigt.
Tydligen var det någon popsångare som dog igår, det rapporterades det däremot flitigt om.

Riksbanken kommer alltså trycka 45 miljarder nya kronor, för att översätta det till ren svenska.
Det innebär ca 4500 kr per innevånare i Sverige.

Här är hela texten:
riksbank.se/sv/Press-och-pub … prm160421/

SVTs rapportering:
svt.se/nyheter/ekonomi/riksb … oforandrad

“Köpen omfattar totalt 245 miljarder kronor.” skriver SVT.
De betyder 24500 kr per innevånare i Sverige.


#4

Göteborgsposten talar klarspråk, och konstaterar att sedelpressen körs vidare i höst:

gp.se/nyheter/sverige/sedelp … t-1.197081

Det finns kanske hopp för mänskligheten ändå.


#5

“Därmed har Riksbanken vid årsskiftet köpt upp cirka 37 procent av marknaden för så kallade nominella statsobligationer.”

Wow. Just Wow.

Så… Riksbanken har alltså över roughly ett år tryckt upp nya pengar och köpt upp mer än en tredjedel av alla nominella statsobligationer - dem obligationerna som tappar värde över tid allteftersom inflationen ökar - samtidigt som riksbanken arbetar hårt med att trycka upp inflationen.

Är det någon mer än jag som tycker att svensk penningpolitik är mer lik 1984’s sanningsministerium än vad den är lik mormors sunda förnuft när det kommer till att spara och hushålla? xD


#6

Nominellt värde:

Nominellt värde är ett fast värde som inte tar hänsyn till förändringar i prisnivån.

För “Nominella statsobligationer” tittar man alltså bara på prislappen, och inte på några andra faktorer som exempelvis inflation.

Så anges “37 procent av marknaden”. Vad betyder det, vilken marknad avses?
Det är bara staten som kan skapa statsobligationer.
Betyder det att staten har skrivit ett antal papperslappar som de lagt i en hög och kallar dem “statsobligationer”,
och nu har riksbanken köpt 37% av dessa?

Media gör inga som helst försök att förklara, vilseleda är de däremot bra på.


#7

En obligation är ett papper som staten säljer som ger ägaren av pappret rätt till en summa pengar på ett givet förfallodatum för obligationen, som betalas från statskassan. En skuldsedel med fint namn och av en aktör med gott rykte - simpelt nog.

En nominell obligation har ett fast värde, en real obligation har ett värde som justeras efter inflation och/eller andra faktorer.

Riksbanken har köpt upp 37% av alla för närvarande utstående nominella obligationer (dvs, dem har inte köpt utlöpta eller ännu ej skapade obligationer, utan sådana som om en okänd mängd tid kommer ge riksbanken pengar ifrån statsbudgeten).

Då dessa väntas tappa i värde pga av inflationen som riksbanken arbetar hårt för att uppehålla så är dessa uppköp rena förlustaffärer för riksbanken, och i förlängningen för svenska folket.