$dollar eller € Eur?

Har köpt på mig lite btc, valde i € utav någon anledning, sen sålde jag liten del o då hade jag det plötsligt i $? Ser att det är skillnader mellan valutorna också, vilken är att föredra? Sen undrar jag det är väl bara om man säljer och för över till banken i kr. Som man måste deklarera?

Det går nog inte att säga att något skulle vara att föredra mellan USD och EUR; att det har blivit så är ju dina egna val när du antingen växlat eller sålt ditt innehav till en annan valuta på den exchange du nu använder. Det som skulle kunna spela in är om avgifterna ser olika ut mellan valutorna eller om du skulle hamna i ett läge där du ska köpa en ny kryptovaluta, och att den inte går att handla med, tex EUR, så att du behöver växla ytterligare en gång och förlora lite i avgifter. I regel är detta nog inte något du behöver tänka så mycket på.

Den andra frågan är dock enkel att svara på: du behöver deklarera alla försäljningar och växlingar då din kryptovaluta har förändrat värdet i ditt innehav (det kallas snyggt för “avyttring”). Varje gång du har minskat ditt innehav av BTC, antingen genom att växla till annan valuta, försäljning eller att du köpt något med det så har du avyttrat BTC och då ska det deklareras. Om du köpte BTC för EUR till ett värde av 500 SEK och ett tag senare sålde BTC till USD till ett värde av 700 SEK så ska det deklareras, även om du aldrig växlat in det till banken i rena SEK. Det är hela tiden värdet i SEK i alla transaktioner som är det som spelar in.

Nej, det är inte helt enkelt men det är inte omöjligt att vi i framtiden ser hur handelsplatserna för krypto kan koppla ge kontrolluppgifterna direkt skatteverket precis som din bank gör. Hela kryptosfären behöver mogna och bli av med en del “negativa energier” som samhällsbärande funktion. Att du bryr dig om din beskattning är en liten del av detta arbete så fortsätt så! Ställ mer frågor om du behöver hjälp.

Tack, för en begriplig förklaring🙂