Deklaration


#1

Har fått hem årets deklaration, jag har även fått en blankett “försäljning av värdepapper”.
Jag gissar att jag fått denna pga av bitcoinköp.

Frågan är vad som gäller för bitcoininnehavet?

I informationen står:
"Har du växlat valuta mot en annan valuta (med undantag av resevaluta)… så ska du redovisa detta på bilaga K4.

De bitcoin-inköp för mindre summor jag gjort borde vara att likställa med resevaluta,
så det borde väl inte behöva redovisas alls?
Finns det några regler eller någon praxis för detta?

Mitt större innehav har jag kvar i bitcoin, så det ska inte redovisas eftersom jag inte sålt ännu.

Det verkar ju helt absurt om man skulle behöva bokföra varje gång man köper smågodis
för bitcoin, tillsammans med aktuell växelkurs. Och därför är resevaluta undantagen
kan man anta.


#2

Jag har fortfarande inte fått ett slutgiltigt beslut gällande deklarationen jag lämnade in förra året, men det skall antingen hanteras som en värdepappershandling där samtliga köp skall redovisas ner i minsta detalj, eller så skall det klassifieras som en “personlig tillgång”, se: skatteverket.se/privat/skat … 99480.html

[quote]“Personliga tillgångar
Personliga tillgångar innebär tillgångar som till övervägande del används av den skattskyldige eller hans familj för nyttobruk eller som prydnadsföremål. Det är den faktiska användningen som är avgörande för gränsdragningen. Tillgångar kan användas för personligt bruk även om det finns ett inslag av kapitalplacering. Om detta inslag dominerar ska egendomen däremot inte anses som en personlig tillgång. Enbart det förhållandet att viss egendom är värdefull medför inte att den ska anses som kapitalplaceringsobjekt.”[/quote]

Mitt fall ligger i väntan på beslut av domstol och jag har yrkat för att det skall vara en personlig tillgång då det uteslutande har använts för nyttobruk för mig och min familj. (Spel, datordelar, mat, nöjen etc)