Deflationistisk valuta


#1

Något som ofta framhävs som en nackdel för bitcoin är att den är deflationistisk. Alltså, om antalet inte kan öka över en viss gräns, så kommer i stället värdet per bitcoin att öka (givet att ekonomin med bitcoins expanderar). Orsaken till att detta upplevs som negativt är att incitamentet att använda sina pengar minskar. Om man väntar lite till, så blir varorna billigare.

Hur stort är detta problem egentligen?

Vi har ju redan något liknande, t.ex. när det handlar om att köpa datorer och mobiler. Där är det tekniken som går fram, så om man väntar lite till får man något bättre. Sedan finns det konsumtionsvaror, som t.ex. mat. Här kan man ofta inte göra valet att vänta.


#2

Det är inte ett problem över huvud taget. Folk är olika, vissa sparar, andra konsumerar. Bitcoin har väldigt liten påverkan på folks invanda mönster och värdeökningen är tillräckligt instabil och osäker för att gemene man inte skall ändra sina vanor på ett sådant sätt att detta är ett problem.


#3

Det är knappast en nackdel om folk spenderar lite mindre, tvärtom vorde det VÄLDIGT bra om vi alla slutar konsumera så mycket skit vi inte behöver. Det folk verkligen behöver kommer de köpa oavsett.


#4

Jag vet inte vad du menar med skit vi inte behöver, men varför är det väldigt bra att sluta konsumera?


#5

I inlägget Golden Cyberfetters avslutar Paul Krugman sin analys av bitcoin:

Paul har fått ekonomipriset till Nobels minne, så hans ord väger rät tungt. Det innebär så klart inte att han automatiskt har rätt, men också att man inte kan vifta bort argumentet som att problemet inte finns.

Men egen slutsats är att egenskapen “deflationistisk” inte påverkar om bitcoin lyckas eller inte. Det kommer inte att avskräcka användare. Men om det finns någon sanning i det, så kommer det att få ekonomiska konsekvenser.


#6

Satt i en relativt djupgående diskussion om detta tidigare idag och jag är fortfarande av tron att folk spenderar sina pengar baserat på sin livssituation till en mycket starkare grad än till pengarnas värde. Så gott som alla jag pratat med säger att dem spenderar som mest när dem känner att dem har gott om pengar och att ens investering ökar i värde har en tendens att ge den känslan.

Visserligen har jag träffat några enstaka personer som verkligen inte vill spendera sina bitcoins för att dem vill ha det ökade värdet dem tror kommer att komma men en klar majoritet (mer än 90% av dem jag pratat med) har inget emot att spendera en del av sina bitcoins och dem flesta firar gärna när saker går bra ekonomiskt.


#7

Det är då du måste använda fantasin :wink:

Så här tänker jag; Inflation verkar på ekonomin som en osynlig hand. Den påverkar våra konsumtionsmönster i riktning mot att spendera pengar snabbt och låna pengar för konsumtion.

Låter det vettigt?


#8

[quote=“Pellefot”]

Så här tänker jag; Inflation verkar på ekonomin som en osynlig hand. Den påverkar våra konsumtionsmönster i riktning mot att spendera pengar snabbt och låna pengar för konsumtion.[/quote]

Att låna pengar för konsumtion håller jag med om att det är mindre bra. Är det den du argumenterar mot, inte konsumtionen i sig själv?