C-uppsats enkät


#1

Hej jag håller just nu på och skriver min C-uppsats som handlar om förtroendet för Bitcoin.
Om du har en minut över svara gärna på min enkät det är bara 7 frågor så det borde gå snabbt.

docs.google.com/forms/d/1q4v6_D-SRSGkqPfqsm49Dz8Tyw3aLK8eoEUpWbkyGXo/viewform

Uppsatsen är klar nån gång i januari och jag kanske kan lägga upp den här om nån är intresserad.


#2

Svarat, men lite otydligt vad som menas med “basic understanding”, “limited understanding” etc. Vart går gränsen för de? Väldigt subjektivt imo.


#3

Tack för ditt svar

Ja kanske lite oklar formulering, men tänkte de som någon sorts grader för förstålsen.


#4

tack till alla som svarat, jag stänger nu ner enkäten.


#5

Häftigt! Du gör ett bra och viktigt 70-680 dump jobb, Roze :bulb: