btcx.se öppnad igen


#1

Hej alla, vi har åter öppnat portarna för btcx.se, f.n gör vi 90% av alla swishbetalnignar inom 60 minuter dagtid