BTC till valutastatus, lagligt betalningsmedel och skattefri

Att BTC anses som en investering likt värdepapper som ska vinstskattas är väldigt dåligt. Tänk dig att att du skulle betala skatt på alla mejl du skickar och får. Bitcoin må vara främst en store of value men är också en valuta. Flera länder ser BTC som en valuta och därav är den skattefri. När den globala FOMO börjar kommer förmodligen med tiden fler och fler länder att bli tvingade till att avreglera BTC.

Hur får vi Sverige att avreglera BTC? Jo genom att utbilda, sprida och främst tala med våra riksdagsledamöter. I Sverige kan inte privatpersoner lägga motioner utan det gör riksdagsledamöterna. Därför måste vi skapa ett stöd hos ledamöter och få en ledamot att lägga en motion om att klassificera BTC som en valuta och bli skattefri.

  1. Jag undrar om ni har koll på någon riksdagsledamot som stödjer BTC?

  2. Börja kontakta dina riksdagsledamöter och få bollen i rullning.

Tankar och förslag?