Bitcoinstider?


#1

Någon som har nån idé om det kommer forsätta öka?(kursen på bitcoin)


#2

Jag kan med säkerhet säga att ingen har svaret på den frågan. :slight_smile:

Det enda man kan göra är att försöka bilda sig en egen uppfattning. Det är också stor skillnad på om man undrar vad som kommer att hända på kort sikt eller lång sikt. De flesta som på något sätt jobbar med eller intresserat sig för tekniken tror förstås att det här på lång sikt är något som kan bli värt väldigt, väldigt mycket. Men oavsett om det är sant eller inte så kommer spekulationsbubblor och krascher att fortsätta komma och jag skulle avråda alla från att försöka tajma dess upp- och nedgångar för att göra snabba klipp.