Bitcoinnod på flashdisk

Jag funderar på att köra en bitcoinnod med en beskuren blockkedja på en usb-flaskdisk. Min tanke är att försöka minska bitcoind:s diskaktivitet genom att öka --dbcache. Den initiala hämtningen och valideringen av blockkedjan kommer jag göra på en annan dator i förvög. Tror ni att detta är en hållbar lösning eller behöver man ha en SSD även om man har en stor buffert?