Bitcoin som certifierat kassaregister


#1

Det finns idag ett krav att man skall föra ett kassaregister vid handel.

Med bitcoins finns det kanske nya möjligheter? Antag att säljaren använder en bitcoin-adress för sina transaktioner. Till varje transaktion kan man lägga en text som identifierar vad det var som såldes. Det fungerar lite som en kassaapparat, som loggar alla transaktioner. Borde inte detta kunna uppfylla lagstiftningen? Idag är det rätt dyrt för mindre köpmän att uppfylla kravet på kassaregister.


#2

Ett av syfterna med kassaregister och kvitton är att redovisa moms korrekt gentemot kunden så att den samlade gruppen kunder effektivt sätt forcerar företagare att följa lagstiftningen. Det finns en del problem med blockkedjan som kvittohantering på grund av att man inte kan lagra vad som avses med köpet och vad som är moms.

Med BIP-70 och BIP-72 kanske dessa problem kan lösas utanför blockkedjan men fortfarande inom protokollet och efter det kanske kostnaderna att sköta ett kassaregister kan bli aningen mindre än idag.


#3

Jag har också funderat över detta och hur blir det om man använder tjänster som Bitpay eller liknande. Skulle det kunna uppfylla alla krav?


#4

Ja, troligen. Både bitpay, coinbase, btcx och andra som ger bra kvitton för köp borde fungera bra.

btcx borde fungera bra specifikt i sverige då dem inrikter sig på inrikes kunder och därmed är bättre anpassade för våran lågstiftning.