Bitcoin och schablonmetoden


#1

Finns det någon möjlighet att man skulle kunna använda schablonmetoden när man deklarerar vinster i Bitcoin? Med tanke på Bitcoins kraftiga uppgång så kan ju anskaffningsvärdet vara många gånger lägre än värdet vid försäljning. Man skulle kunna spara en slant ifall man kunde deklarera ett schablonvärde istället för det riktiga anskaffningsvärdet.

Mina google-skills säger mig att för aktier blir schablonmetoden lönsam när en aktie ökat med mer än 400%.
placeraren.nu/mot-miljonen/n … tsmetoden/

Jag hittar även följande dokument:
skatteverket.se/download/18. … tel_36.pdf

Om Bitcoin klassas som “andra tillgångar” så verkar det tyvärr se mörkt ut. Är det någon som har bättre koll än mig på det här? I slutändan antar jag att det kommer bero på hur man klassificerar bitcoin.


#2

I min brevväxling med skatteverket hävdade de att man skattar 30%.

[quote]Skatteverket uppfattar att Bitcoin i grunden är datafiler, som kan överföras mellan olkia personer. Överlåelse av Bitcoin kan alltså jämställas med försäljning av t.ex. guld, konst, frimärken och olkia former av rättigheter. Det innebär att inkomsten ska deklareras på blankett K4 avsnitt D, som gäller för s.k. övriga tillgångar som inte har använts för personligt bruk´, 52 kap Inkomstskattelagen.

Bitcoins kan säljas (växlas) mot betalning i t.ex. kronor, euro. USD eller annan verklig valuta. Försäljningsintäkten är då vad som erhålls i kronor, eller omräknat till kronor om betalning ehållits i annan valuta. Bitcoins kan även användas som betalning (byte) för att få en annan vara eller tjänst. Bitcoins anses då sålda för en ersättning som motsvarar värdet av den köpta varan eller tjänsten. Bitcoins som har förvärvats genom t.ex “mining” har ingen anskaffningsutgift. Hela inkomsten vid överlåtelse av Bitcoins blir alltså en kapitalvinst som beskattas med 30 procent.[/quote]


#3

[/quote]

Jo, så mycket har jag förstått. Man skattar på 30% av försäljningspriset-inköpspriset.

Det jag undrar är om det på något sätt finns möjlighet att basera inköpspriset på ett schablonvärde. För aktier exempelvis kan man (vad jag har förstått) välja 20% av försäljningspriset som omkostnadsbelopp istället för den faktiska summa som man handlade aktierna för. Detta är schablonmetoden, och det blir lönsamt om aktierna ökat med mer än 400%.

I mitt fall så har jag köpt bitcoins för ~3 USD, och priset nu ligger på 1000+ USD. Om jag skulle sälja dessa skulle jag behöva betala skatt på vinsten d.v.s 1000 - 3 = 997 USD/BTC. Om det på något sätt finns utrymme för att använda ett schablonvärde för inköpspriset skulle jag istället bara behöva betala skatt på 1000-20% = 800 USD/BTC. Mellanskillnaden blir ganska betydande, så därför undrar jag om det finns någon möjlighet till detta.

Huruvida man får använda schablonmetoden eller ej verkar främst bero på vad för sorts tillgång det handlar om. Så min fråga är egentligen huruvida schablonmetoden existerar för valutahandel, och om bitcoin kan klassas som valuta enligt lagen i detta fall.