Bitcoin och moms

Jag har försökt reda ut vad som gäller angående Bitcoin och moms och har kommit fram till följande (jag är ingen expert på detta så folk får gärna peka ut eventuella felaktigheter):

  • Finansinspektionen anser inte att Bitcoin är en valuta
  • Skatteverket anser att det ska räknas som en elektronisk tjänst

Allting som levereras elektroniskt räknas som en “tjänst” istället för en “vara” och det spelar viss roll för beskattning men det är inte det viktiga här. Det viktiga är att eftersom bitcoins inte räknas som valuta så blir ett köp med bitcoins en fråga om “byteshandel”. Vid byteshandel ska man se varje transaktion separat så om t.ex. en kund (privatperson) köper ett bord av ett företag och betalar med bitcoins så ser man det som att:

  1. Kunden har köpt ett bord
  2. Företaget har köpt bitcoins av kunden

I transaktion (1) skall moms läggas på av företaget och föras in som utgående moms. I transaktion (2) finns ingen moms eftersom köpet sker från en privatperson.

När företaget sedan skall göra sig av med sina bitcoins kommer det innebära en försäljning av bitcoins (oavsett om man växlar dem mot pengar eller om man köper något för dem) och då skall moms läggas på och föras in som utgående moms.

Vad jag kan se är detta ganska problematiskt. Det blir svårt för ett företag att växla de bitcoins de fått in till kronor eftersom de vid försäljningen måste lägga på 25% moms. Ingen privatperson kommer att vilja köpa dem 25% dyrare än vad de betalar vid köp från en annan privatperson. Ett företag som får dra av momsen skulle möjligtvis kunna köpa dem, men frågan är vilket företag som skulle vara intresserade av det eftersom ingen av dem kan sälja tillbaks dem till privatpersoner.

Om ni känner någon som är haj på skattejuridik vore det mycket intressant att får höra kommentarer om detta. Finns det något man kan göra åt det? Som parentes kan nämnas att guld (investeringsguld) är undantaget från moms, precis som vanliga valutor. Det hade varit trevligt om bitcoin också kunde vara det.

Jag har även startat motsvarande tråd (med inriktning på hela EU) på bitcointalk.org.

Jag undersökte också detta, och kom till en helt annan slutsats.

Sett som byteshandel, så finns dessa riktlinjer: skatteverket.se/rattsinforma … 03036.html

Jag har inte läst hela, men jag förstår det som att man helt enkelt skall räkna moms på värdet av det inbytta, oavsett om det är en annan valuta eller tomater.

Sett som lokal valuta som i en bytesring, finns dessa riktlinjer: skatteverket.se/rattsinforma … 06787.html

Där det t ex står: “Det finns inget skatterättsligt hinder för en näringsidkare som bedriver annan verksamhet att även utföra arbeten inom en bytesring. Näringsidkaren ska då i vanlig ordning upprätta verifikationer för alla affärshändelser som underlag för bokföring och redovisning av mervärdesskatt.”

…min oinsatta slutsats, hittills i alla fall, är att man (som näringsidkare) kan hantera BTC på samma sätt som andra valutor och betalmedel, genom att bokföra värdet enligt dagskursen när ett köp sker.

Ett citat från din länk: "Vid en bytestransaktion där en vara byts mot en tjänst utgör tjänsten ersättning för varan vid bedömning av överlåtelsen av varan medan varan utgör ersättning för tjänsten vid bedömning av överlåtelsen av tjänsten. "

Alltså, om någon köper ett bord av ett företag för bitcoins så ser man det både som att kunden har köpt ett bord och betalat med bitcoins och att företaget har köpt bitcoins och betalat med ett bord. Sen räknar man moms på båda de fallen.

Du skriver “oavsett om det är en annan valuta eller tomater” men det är ju en viktig skillnad där. Vanliga valutor är undantagna från moms. Alltså, säljer du Euro till någon behöver du inte lägga på moms men säljer du tomater måste du göra det. Och tyvärr antyder som sagt svaren från både finansinspektionen och skatteverket att Bitcoin inte är att räkna som en valuta.

Jag har ingen koll alls på det här med bytesringar så det var en intressant länk. Ska kolla igenom den så återkommer jag senare.

Hej! (First post!)

Äntligen ett ämne där jag kan tillföra något till den annars rätt tekniska bitcoin-diskursen. Jag läser juridik i Uppsala, men skatterätten var ett tag sen och jag är lite rostig. Om inte pseudo-vårvädret ( :sunglasses:) kommer i vägen så kan jag dock försöka göra en liten rättsutredning i dagarna.

Härligt Daniel, tack för det. Välkommen till bitcoin.se!

Se till att kolla in tråden på bitcointalk.org som jag länkade till ovan också och vad vi kommit fram till där.

Du har helt rätt; jag förbisåg avyttringen av BTC och tänkte bara på själva bytet. När man sedan säljer sina tomater uppstår alltså en till moms-situation, sålänge man inte gör det utanför EU då? Så man skulle kunna rekommendera folk att växla BTC -> SEK på t ex MtGox bara av den anledningen?

Mm, precis, men även där är det lite lurigt eftersom det vad jag förstått måste säljas till ett företag utomlands för att vara momsfritt. Vem säljer man till på Mt.Gox.? Är det till Mt.Gox. eller till den som lagt köp-ordern?

Det gjordes förresten en intressant jämförelse med vouchers/presentkort i tråden på bitcointalk.org så jag håller på och tjatar lite mer med skatteverket för att se om det kan ge något nytt.

Tänkte bara titta in och berätta att jag börjat göra lite research. Har inga slutsatser än, men som vanligt när man börjar gräva i i något så dyker det upp fler frågor ju mer man läser. Jag skulle behöva avgränsa frågan lite. Vill vi framför allt veta vad som gäller vid förmedling av köp- och säljordrar (MtGox) eller vid försäljning (“växling”) av bitcoins från en egen reserv?

Jag är nog mest intresserad av försäljning av bitcoins från egen reserv. Delvis för att detta är vad svenska företag som tar emot bitcoins som betalning kommer att vilja göra och vill vi få svenska företag att börja acceptera bitcoins så måste de veta vad som gäller.

(Titta gärna igenom tråden från bitcointalk.org ovan också för att se vad andra kommit fram till)

Okej, då riktar jag in mig på det. Jag måste ta och läsa bitcointalk-tråden lite noggrannare :slight_smile:.

edit: Kan tänka mig att juridikforumet på flashback har en del tankar kring ämnet också.

En ytterligare idé: Begära förhandsavgörande från Skatterättsnämnden. Kanske något för cande att hugga tag i? Eftersom man måste påverkas av svaret på den aktuella rättsfrågan för att få begära förhandsbesked.

skatterattsnamnden.se/skatterattsnamnden/attansoka/attansokaom

Det var precis vad skatteverket föreslog till mig i ett av de senaste mejlen i vår dialog faktiskt. Vore mycket bra om vi kunde få till ett sådant och det bästa vore ju om det kan täcka in alla de aspekter vi är intresserade av. Vet du Daniel exakt vad det innebär att man måste “påverkas av svaret”? Såhär står det på sidan du länkade till:

Kan “eller kan bli skyldiga” tolkas som att det räcker med att man planerar att starta en sådan verksamhet eller måste det vara en verksamhet som redan är igång?

För min del är jag främst intresserad av hur det fungerar att ta emot betalningar i BTC och sedan avyttra/växla dessa till SEK.

För min del är jag främst intresserad av hur det fungerar att ta emot betalningar i BTC och sedan avyttra/växla dessa till SEK.[/quote]

Samma här!
Jag följer utvecklingen med spänning.

Som jag förstår det räcker det med att sökanden kan tänkas bli skattskyldig. Jämför 5 § 1 st lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor (min kursivering):

Om den som planerar att starta en verksamhet har rätt att begära ett förhandsavgörande beror på om den aktuella frågan är “av vikt för sökanden”. Förmodligen är det rekvisitet uppfyllt om man planerar att genomföra en eller flera transaktioner med bitcoins, eftersom skattekonsekvenserna är oklara.

Det kan hända att jag tar tag i det här med förhandsbesked om ett tag men om nån annan vill hinna före så är ingen gladare än jag. Skapa gärna en tråd i forumet om ni planerar att göra det så kan vi hjälpas åt med formuleringar och se till att det blir så bra som möjligt.

Ledsen för det långa avbrottet!

Jag grävde ner mig lite i ämnet, och inte helt oväntat så är det svårt att ge något entydigt svar.

Klassificeringen av bitcoins som en digital tjänst tycker jag låter rimlig, men jag skulle gärna läsa Skatteverkets motivering. Vad gäller momsen bör man förmodligen argumentera för att omsättning av bitcoins utgör “verksamhet jämförlig med värdepappershandel” (3 kap 9 § mervärdesskattelagen) om man vill undgå momsplikt.

Formuleringen av den svenska regeln skiljer sig en del från motsvarande regel (artikel 136 f) i EUs “momsdirektiv” (2006/112/EG), så jag är inte säker på om “jämförlig verksamhet”-undantaget gäller inom hela EU eller om det är ett svenskt påfund. Jag tar gärna emot tips på relevant praxis på området.

Som sagt så är nog ett förhandsbesked bästa sättet att reda ut detta :slight_smile:.

Tack för att du försökt bringa lite klarhet, Daniel. Ska läsa igenom den där paragrafen.

Har vissa planer på att ansöka om detta. Jag hör av mig i så fall så kan du få hjälpa till med formuleringar.

Det var jag fått från skatteverket liknar det som redan är sagt ovan:

Men, om man bortser från att det är krångligare att redovisa, så är väl detta en vinst för oss som vill handla med bitcoin?

Om jag säljer en stol och får bitcoin som betalning, så är det 25% moms på stolen och 25% moms på bitcoin, vilket tar ut varandra. Om jag sedan avyttrar mina bitcoins i USA, så är det momsfritt. Det betyder i praktiken att försäljningen blev momsfri?