Bitcoin är poppis i Norden


#1

Bitcoin är poppis i Norden.
Faktum är, att sett per person ligger vi i topp vad gäller nedladdningar av officiella bitcoin-qt - klienten.
De har tagit antal nedladdningar och delat med antal människor i landet, och länderna i norden ligger runt 0,5% - 0,35%.

1) Finland
2) Iceland
3) Sweden
4) Netherlands
5) Estonia
6) Norway
7) Luxembourg
8) Canada
9) Slovenia
10) Denmark

Det här kan betyda två saker. Endera är bitcoin mer populärt här (per person) än i andra länder, eller så laddar vi ner hem fler klienter per person här, pga, att vi har fler datorer, etc.

Källa: thegenesisblock