Artikel: Web3 och decentralisering

Här diskuterar vi artikeln Web3 och decentralisering, publicerad 2022-01-13.