Artikel: ”Sverige är den sista Sovjetstaten”

Här diskuterar vi artikeln ”Sverige är den sista Sovjetstaten”, publicerad 2021-11-08.

Hej Alexander,
En kommentar gällande ökande energianvändning och säkerhet i bitcoin-nätverket.

Du skriver att energikonsumtionen för bitcoin kommer minska (om bitcoin-priset ej ökar) på grund av att mining-belöningen minskar. Hela säkerheten i systemet bygger dock på att ingen ska kunna ta över 51% eller mer av beräkningskraften i nätverket. Detta leder ju till att alla hela tiden måste öka sin beräkningskraft och energianvändning för att inte bli förbisprungen av någon annan. Detta blir som kalla kriget i energikonsumtion för att ingen ska kunna ta över Bitcoin-nätverket. Hur ser du att den ökande energikonsumtionen skulle kunna avta utan att någon skulle kunna passa på att ta över nätverket med mer än 51% av beräkningskraften? Att skicka ut en falsk blockkedja är ju inte kopplat till vilken belöning man får per minat block. Tyder inte detta på att det är bifogat att ifrågasätta en evigt ökande energikonsumtion?