Artikel: Multisig i praktiken

Här diskuterar vi artikeln Multisig i praktiken, publicerad 2019-10-08.