Artikel: Modeller för bitcoins pris och deras brister

Här diskuterar vi artikeln Modeller för bitcoins pris och deras brister, publicerad 2021-11-25.