Artikel: Inflation, knapphet och ultra-sunda pengar

Här diskuterar vi artikeln Inflation, knapphet och ultra-sunda pengar, publicerad 2022-10-13.