Artikel: HFD:s beslut om kapitalvinstbeskattning av Bitcoin


#1

Här diskuteras artikeln HFD:s beslut om kapitalvinstbeskattning av Bitcoin, publicerad 2018-12-07.