Artikel: En introduktion till Riksbankens e-krona


#1

Det här är en diskussionstråd om följande artikel:
https://www.bitcoin.se/2018/04/19/en-introduktion-till-riksbankens-e-krona
(fortsätter från kommentarer som Jonathan Silverblood postade där)

Enligt denna artikeln vill riksbanken ha ett system där registerdelen har sitt värde relaterat till värdedelen, vilket jag finner bakvänt.

Är inte helt säker på vad i artikeln du syftar på. Kan du utveckla hur du menar med “registerdelen har sitt värde relaterat till värdedelen”?

Gör man istället tvärtom, utgår från registersystemet för att definera värde, men lanserar en motsvarighet för sedlar och mynt för att få möjligheten till anonymt, offline små belopp med rimlig tillförlitlighet så börjar saker matcha bitcoin mycket väl.

Tänker du dig alltså ett system uppbyggt på samma sätt som bitcoin? En blockkedja? Man måste se vad det är från blockkedjorna man är ute efter i så fall, så att man inte komplicerar saker i onödan.

En säkerhetslösning för att förvara privata nycklar på insidan av ett mynt och ha den publika addressen på utsidan ger möjlighet att flytta privata nycklar med kända värden “offline” mot risken som vanliga sedlar och mynt bär: förfalskning/bedrägeri.

Det låter lite märkligt att fokusera på ett fysiskt sätt att flytta e-kronorna. Där har vi ju redan vanliga kontanter, och det är just de Riksbanken ser att folk slutar använda.