Artikel: Dolda skatter

Här diskuterar vi artikeln Dolda skatter, publicerad 2020-02-24.

Du är medveten om att sidan https://www.bitcoin.se/articles/dolda-skatter är utan innehåll om man försöker läsa den med Tor browser?

Kan ha göra med att åtta olika instanser på nätet fösöker skicka binär kod till ens dator för att exekveras när man laddar sidan, något som Tor browser inte tillåter.

Tack för påpekandet, texten borde såklart laddas även om man inte vill exekvera några script. Ska kolla på det.