Artikel: Bitcoins säkerhetsmodell

Här diskuteras artikeln Bitcoins säkerhetsmodell, publicerad 2019-09-26.