Artikel: Bitcoin Cash, ABC och Satoshis vision


#1

Här diskuterar vi artikeln Bitcoin Cash, ABC och Satoshis vision, publicerad 2018-11-22.


#2

Tack för denna upplysande artikel. Tyvärr är det just nog så att sådana här, om man kan kalla de för internpolitiska skeenden inom bitcoin/kryptoutvecklingscommunity:n skadar förtroendet för bitcoin och andra kryptovalutor. Framförallt blir det svårt för ej så insatta handlare, användare/potentiella användare att bygga förtroende vis-à-vis kryptovalutor när det sker ständiga förändringar. Samtidigt är det normalt förlopp för ny teknik och innovationer. Men en av poängerna med kryptovalutor är, enligt min personliga tolkning, just de ska bli oberoende av individers/institutioner agendor och maktspel, utan istället vara just uppburna av ett neutralt och egalitärt nätverk baserad på algoritmer och teknik/kod där alla kan bidra. Men kanske är detta en teknologiutopisk tolkning, och att det i verkligheten krävs mer organiserad och policybaserad styrning för att få det att funka, och skapa förtroende mellan parter. /Robert