Angående transaktionskostnader

Ringde och frågade Skatteverket hur jag skulle tänka kring transaktionskostnader då jag inte sålt några bitcoin någonsin men trots det gått med lite vinst till följd av transaktionskostnaderna (i ärlighetens namn vet jag inte hur det går till). Fick till svar att så länge ingen avyttring har skett, som ju alltid är fallet, behövs det inte deklareras. Jag tolkar det då som att transaktionskostnaderna inte anses som avyttringar och att det inte behöver deklareras då. Har jag rätt i detta antagande?

Sen en annan fråga som någon kanske har svar på för framtida deklarationer. När man i övriga upplysningar uppger antal bitcoin man sålt ska man då ange antal bitcoin man gått med vinst med på en rad och antal bitcoin man gått förlust med på en annan? Förutsatt att man använder sig av genomsnittsmetoden.

Man kan ju tolka det så helt klart men min känsla är nog snarare att personen inte hade nån speciellt insikt i nyanserna kring transaktionskostnader utan bara svarade med ett standardsvar.

Ja jag fick väl den känslan lite… Undra hur de ser på att man hör av sig och pratar med dem och får ett svar men som sedan visar sig vara fel, kan man beläggas med skulden för det? Blir lite knepigt kan jag tycka.

Å andra sidan om man väljer att behandla transaktionskostnader “as disposals” blir det väl ändock skattade och betalade på i slutändan, när man väl säljer av sina coins? Har du någon bra koll på min andra fråga, hur jag ska ställa upp det i övriga upplysningar isåfall?

Ja du kan tyvärr inte vara säker på att få rätt senare även om någon på Skatteverket sagt en viss sak. Vill man vara helt säker så måste man be om förhandsbesked från Skatterättsnämnden.

Jag tror inte det spelar nån större roll hur du skriver saker i upplysningfältet så länge det är tydligt, eftersom det är en människa som läser det där. Har du två olika rader på själva bilagan så känns det vettigt att skriva det exakta beloppet för varje rad i övriga upplysningar tycker jag.

Då jag inte har sålt utan enbart har ackumulerat transaktionskostnader. Tror du man ska skriva något i stil med “antal bitcoin som genererat vinst via transaktionskostnader” eller göra det enkelt för sig och skriva “avyttringar som genererat vinst”. Terminologin kanske inte är det viktigaste tänker jag för Skatteverkets håll?