2013-10-20 SvD "Virtuella valutor värdefulla för kriminella"


#1

svd.se/naringsliv/nyheter/va … 627322.svd


#2

Titeln ser mest ut att vara där för uppmärksamhetens skull, artikeln i sig känns mer balanserad.

Exempel: